Organizatorzy

 

Prezes KU AZS Uniwersytetu ¦l±skiego
Aleksander Fangor


Zarz±d KU AZS Uniwersytetu ¦l±skiegoSprawy organizacyjne - Magdalena Nawaryńska - 693 503 706

Sprawy sportowe - Ewa Lesiuk - 607 510 168